LIVE A LITTLE MORE

קהילה, סביבה והרבה מעבר לדירה - הכירו את פרויקט TOP גליל, המגיע לנוף הגליל בעקבות הצלחת פרויקט הרובע בחיפה

חברת גולדן ארט

ניסיון בינלאומי המיושם כעת גם בנוף הגליל

קבוצת גולדן ארט מובילה ויוזמת פתרונות דיור איכותיים בראייה הוליסטית.
התכנון והחשיבה בפרויקטים מתמקדים בתכנון וביצוע באיכות גבוהה, תוך יצירת מרקם קהילתי והשפעות חיוביות על הסביבה. הקבוצה מגשימה את חזונה ביישום מודלים דומים בארץ ומעבר לים למעלה מ-30 שנה.

הקבוצה שהוקמה תוך שיתוף פעולה בין מייסדי קבוצת ARTIMUS האמריקאית וחברת GNS, שמה לה למטרה ליזום, לבנות ולנהל לאורך זמן פתרונות דיור איכותיים המבוססים על שילוב מאוזן בין דיור להשכרה ולמכירה, תוך שילוב מסחר ושירותים לרווחת הקהילה ולפיתוח החברה והשכונה.
הקבוצה מובילה ומתמחה בהקמת פרויקטים לדיור לשכירות ארוכת טווח ובניהולם ברמה גבוהה לאורך זמן. פרויקט TOP גליל ממשיך את ההצלחה המוכחת של פרויקט הרובע הייחודי בחיפה.

תאופיק זידאן בע"מ - ייזום ובנייה

חברת תאופיק זידאן מתמחה בביצוע עבודות בצורה יסודית לארגונים גדולים וליזמים. זאת תוך הקפדה חסרת פשרות על איכות ביצוע, לוח זמנים ובטיחות. החברה הקימה פרויקטים בהיקף מצטבר של אלפי יחידות דיור למגורים ומאות אלפי מ"ר של מוסדות ציבור, מלונאות, תעסוקה, מסחר ופנאי.

בשנים האחרונות הורחבה הפעילות ליזמות עם שותפים אסטרטגיים מתוך הכרה כי השילוב בין יזמות וביצוע יוצר יתרון ומחויבות עמוקה לתוצאה הסופית עבור הלקוח.

חברת "דירה להשכיר" (רנטן)

אתם מכירים את זה? שוכרים דירה ופתאום "בעל הבית השתגע" מעלה את המחיר או לא מאריך חוזה. בקיצור, מה שאמור להיות עבורכם בית מבטחים מתברר כאי-וודאות אחת גדולה.
לשם כך, ממשלת ישראל הקימה אותנו - חברת "דירה להשכיר" החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ, בבעלות מלאה של מדינת ישראל, ואנחנו יצרנו את "רנטן", כדי שתוכלו לחיות בביתכם באיכות ובוודאות מרבית המעוגנת היטב בהסכם שכירות שניסחנו ושאנחנו מפקחים בקפידה על קיומו.
הוקמנו על מנת לקדם את תחום "שכירות ארוכת הטווח" בישראל כמו גם נושאים נוספים בתחום הדיור. חברת "דירה להשכיר" הוסמכה להוות זרוע הביצוע של ממשלת ישראל כגורם מתכלל, מתכנן ומבצע בתחום פרויקטים לדיור.
במסגרת זו קיבל קבינט הדיור החלטה על-פיה חברת "דירה להשכיר" תוביל את התכנון והשיווק של אלפי יחידות דיור ברחבי הארץ.
כמו כן, הוסמכה החברה להיות אחד משלושת הגופים הבלעדיים שיוכל להגיש תכניות לועדה למתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל) שמטרותיה הן הגדלה מהירה של היצע הדיור ויצירת היצע של יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך (בכלל זה, דיור להשכרה לטווח ארוך ויחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת).

• הסכם ארוך טווח ל- 10 שנים • נקודת יציאה לשוכר בכל שנה • שכר דירה ידוע מראש • ללא משכנתא והלוואות • חוזה הוגן בפיקוח המדינה • סטנדרט בנייה גבוה • קומפלקס שלם ומנוהל • חוויית מגורים קהילתית • יזמים וקבלנים נבחרים • שירות תיקונים ותחזוקה לדירה

Developed By Digital-Cloud