LIVE A LITTLE MORE

קהילה, סביבה והרבה מעבר לדירה - הכירו את פרויקט TOP גליל, המגיע לנוף הגליל בעקבות הצלחת פרויקט הרובע בחיפה

בניין: 1
בניין: 1
בניין: 1
בניין: 1
בניין: 1
בניין: 1
בניין: 1
בניין: 1
בניין: 1
בניין: 1
בניין: 1
בניין: 1
בניין: 4/5 4 חדרים | קומות: 2-4
בניין: 4/5 4 חדרים | קומות: 2-4
בניין: 4/5 3 חדרים | קומות: 1-4
בניין: 4 גן 4 חדרים | קומות: 1
בניין: 4 גן 4 חדרים | קומות: 1
בניין: 4/5 3 חדרים | קומות: 1-4
בניין: 4/5 דירת גן | קומות: 0
בניין: 4/5 פנטהאוס | קומות: 5
Developed By Digital-Cloud