LIVE A LITTLE MORE

קהילה, סביבה והרבה מעבר לדירה - הכירו את פרויקט TOP גליל, המגיע לנוף הגליל בעקבות הצלחת פרויקט הרובע בחיפה

ההרשמה להגרלה בתאריך 2.4.24 הסתיימה
סיור בפרויקט יתקיים בין התאריכים 20.3-1.4.24 בתיאום מראש בלבד בטלפון 3479*

שלבי הרשמה להגרלה

משפחה שכירות עיגול

שלב 1

בדיקת זכאותכם והוצאת אישור זכאות: ההגרלה מיועדת לבעלי תעודת זכאות בתוכנית "מחיר למשתכן" במעמד חסר דירה.לברור זכאותכם לחצו כאן

משפחה שכירות עיגול

שלב 2

ההרשמה מתבצעת באתר האינטרנט של הפרויקט באמצעות טופס מקוון, או באמצעות הורדה של טופס ההרשמה, בעמוד טפסים להורדה, והבאת הטופס והמסמכים פיזית למשרד בכתובת הצלף, נוף הגליל.טופס מקוון
לעמוד טפסים להורדה

משפחה שכירות עיגול

שלב 3

יישלחו הודעות לזוכים על תוצאות ההגרלה ואלה יוזמנו לבחירת דירה וחתימה על הסכם שכירות.

* הזוכים ידרשו לשלם פיקדון לחברה, עד למועד בחירת דירה בשכר דירה מופחת במתחם וכתנאי לבחירתה, סך של 2,000 ₪ אשר יופקדו לחשבון החברה קודם למועד בחירת דירה או באמצעות שיק שיומצא במועד בחירת הדירה.

מספר חשבון בנק להפקדת הכסף


לנוהל ההגרלות לחץ כאן
Developed By Digital-Cloud